Ba điều dễ làm cho kẻ khác oán

1107

Một hôm lão thần Ngu Khâu nói với Tôn Thúc Ngao trệnh Doãn:

–  Có 3 điều làm cho người khác oán hận. Ông biết không?

Tôn Thúc Ngao hỏi:

– Là ba điệu gì?

Ngu Khâu đáp:

– Một là tước vị cao, quan chức lớn làm bạn đồng liêu đố kỵ, vua chúa ghét sợ. Hai là bổng lộc nhiều làm người oán ghét. Ba là tham quyền cố vị làm cản bước tiến thân của người khác.

Tôn Thúc Ngao đáp: 

– Tước vị tôi càng cao tôi giữ chí hướng càng thấp, quan chức tôi càng lớn tôi càng cẩn thận. Bổng lộc tôi càng nhiều tôi càng rộng rãi. Thấy nhà nước hết cần mình thì tôi lui. Những điều ấy có thể tránh được sự oán hận của người chăng?

Kinh Thánh ghi lại:

“Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?”

Nghe câu hỏi thật lý thú, Chúa Giêsu không trả lời ngay câu hỏi của anh nhưng Chúa Giêsu trả lời khác đi một tí: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”.

Nghe như vậy, chàng trai cũng hết sức thẳng thắn, chàng bộc bạch: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

Phải nói rằng, có lẽ Chúa Giêsu cũng khá sốc bới lẽ dường như chưa bao giờ trong đời mà Chúa lại gặp một chàng trai trẻ mà lại ngoan ngoãn đạo đức đến như vậy. Nhìn thấy anh và nhất là câu trả lời của anh để rồi ta nhìn thấy ánh mắt của Chúa Giêsu thật dễ thương. Thánh Máccô kể tiếp: Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”.