Cứu bản thân

1058

Ba người lớn đang nghỉ và uống cà phê ban sáng trong nhà bếp, trong khi đó các đứa bé đang chơi trên sàn nhà. Câu chuyện xoay quanh đề tài: Nếu bất chợt xảy ra một sự cố nguy hiểm, họ sẽ làm gì?  Một người trong họ tuyên bố. 

– Việc đầu tiên là cứu các cháu đang chơi

Bất ngờ cái van an toàn của bếp gas bung ra, phát tiếng nổ lớn và hơi xì ra khắp phòng. Trong vòng mấy giây đồng hồ, mọi người đều phóng ra khỏi nhà bếp, trừ các đứa bé đang khiếp vía hoảng hốt trên sàn nhà !