Cuộc đời bất hạnh

953

Cuộc đời của nhạc sĩ Beethoven, ngay cả khi đạt đến đỉnh cao của danh vọng, cũng không phải là một cuộc đời hạnh phúc. Tất cả những nhà viết tiểu sử của thiên tài đều ghi nhận rằng ông đã qua một thời tuổi thơ khốn khổ.

Cha ông đã xem kỳ tài âm nhạc của ông như một cơ hội để làm tiền. Thần đồng âm nhạc đã phải ngồi vào đàn piano từ sáng tới chiều, đến độ ông đâm chán cả âm nhạc. Chỉ có mẹ ông mới là nguồn an ủi duy nhất của ông trong lúc tuổi thơ, nhưng bà đã mất năm ông mới 17 tuổi .

Năm 28 tuổi, Beethoven bắt đầu bị điếc. Ông cảm thấy thất vọng hoàn toàn. Và tai họa đã tiếp diễn cho đến cuối đời ông.   

Tuy nhiên, con người “bất hạnh nhất trần gian ấy” như ông thường nói về mình, đã sáng tác những dòng nhạc bất hủ nhất ở cuối thế kỷ thứ 18.