Cửa mở

1273

Buổi sáng bà già ra ngoài. Buổi chiều trở về, bà tìm không thấy chìa khóa.

Biết làm thế nào nào? Bà chạy sang nhà hàng xóm, mượn chìa khóa của họ mở thử. Chẳng có cái nào hợp. Cuối cùng, một người góp ý:

– Cứ mở then cài ra xem sao

Bà mở then cài và cánh cửa mở toang: khi ra đi bà không khóa!

Câu chuyện trên minh họa phần nào thái độ của ta trước Chúa. Ta đứng ngoài lòng đầy băn khoăn lo sợ. Ta nghĩ phải làm việc này, việc nọ mới đáng với Chúa. Trong khi đó, cánh cửa nhà Chúa luôn mở rộng và ưu ái mời ta bước vào.