Cứ tưởng …

1160

Chúng ta đừng nghĩ rằng Thiên Chúa thực sự “làm” hết mọi việc cho chúng ta. Không phải thế đâu. Thiên Chúa cũng không “ban” cho chúng ta, nhưng chỉ “đề nghị” với chúng ta mà thôi. Khi nói rằng Thiên Chúa không “làm” hết mọi điều cho chúng ta, tôi có ý nói rằng Thiên Chúa không tắt “ti vi” đi cho chúng ta lần chuỗi Mân Côi; Người cũng không tắt máy “nghe nhạc” trên xe hơi để chúng ta có thời giờ cầu nguyện.

Tôi nghe nói một ông cụ kia có bộ râu bị bắt lửa cháy, và ông đã cầu xin Chúa cấp thời ban mưa xuống gấp để dập tắt ngọn lửa. Chớ gì đó không phải là cách chúng ta cầu nguyện.