Đơn giản

1272

Tôi luôn luôn nhấn mạnh rằng Phúc Âm rất đơn giản, và câu truyện này sẽ minh chứng điều đó.

Truyện kể về một vị thừa sai đã cao tuổi tại một cứ điểm truyền giáo nọ rất cần sự trợ giúp của một vị phụ tá. Người ta gửi đến cho ngài cho một học giả trẻ trung, có văn bằng tiến sĩ thần học.

Khi đến nơi, vị học giả ngỏ lời với các thổ dân và nhờ vị thừa sai cao niên phiên dịch giúp vì ông chưa kịp học ngôn ngữ địa phương. Vị học giả dựa vào kho kiến thức uyên bác và nói rằng, “Chân lý có phần tuyệt đối và tương đối. Phúc Âm là chân lý tuyệt đối, nhưng việc ứng dụng Phúc Âm vào thực tế lại mang tính tương đối, tùy các nhu cầu trực tiếp.” Nói xong những lời ấy, vị học giả ngừng lại giây lát để chờ vị thừa sai chuyển dịch. Vị thừa sai chỉ hơi cau mày một lúc, rồi đứng dậy và nói ngắn gọn: “Ngài nói rằng ngài rất vui mừng khi được đến đây với anh chị em.”