Công ơn thầy

1221

Một ngày nọ, James A. Mitchener, một nhà văn danh tiếng của Hoa kỳ, được tổng thống Eisenhower mời dự một dạ tiệc tại tòa Bạch ốc ở Hoa Thịnh Đốn. Nhưng nhà văn viết thư từ chối, lời lẽ đại khái nói:

Thưa tổng thống, ba ngày trước được thư tổng thống, tôi lại được một trường trung học nhỏ mời dự bữa ăn tối, và nhân dịp tôi được nói ít lời để tỏ lòng biết ơn một vị giáo sư đã dạy tôi ở ban trung học, là người tôi hết sức kính mến. Tôi nghĩ rằng, trong buổi dạ tiệc ở dinh tổng thống, tôi có mặt hay không cũng không quan trọng gì, nhưng nếu tôi vắng mặt ở buổi tiếp tân của trường trung học ở đây, tôi chắc giáo sư của tôi sẽ buồn lắm.

Khi nhận được thư từ chối, tổng thống Eisenhower liền trả lời rằng: Trong một đời người, chúng ta có thể có đến mười lăm hay mười sáu ông tổng thống, nhưng không dễ gì có được một vi giáo sư đáng kính mến như vậy.

Thê gian này đầy những trò lừa thầy phản bạn, nhưng cao quý thay còn có những ngườl như James A Mitchener còn nhớ đến thầy và biết ơn thầy. Lời Chúa dạy. Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Dothai 13.7