Ân oán

1193

Trong trận chiến tranh cách mạng Hoa kỳ, tại Pensylvania, mục sư Peter Miller rất được cộng đồng ái mộ. Nhưng trong xóm gần khu nhà thờ có một người láng giềng rất oán ghét và nhiều lần nhục mạ mục sư. Anh ta lại là người phản quốc nên bị tòa án Philadelphia kết án tử hình. Nghe tin ấy mục sư Miller vội vàng đi bộ tìm đại tướng George Washington xin ân xá cho tên tử tội. Đại tướng trả lời:

-Tôi tiếc không thể thỏa đáp thỉnh nguyện của mục sư mà tha bổng cho người bạn thân của mục sư.

– Đại tướng bảo là bạn thân của tôi à? Phải nói anh ta là một kẻ thù đê hèn nhất của tôi trên đời nầy?

– Mục sư nói sao? Mục sư phải lội bộ cả 60 dặm để xin ân xá cho một kẻ thù? Thế thì là một chuyện khác, tôi vì mục sư ân xá cho phạm nhân.

Cầm tờ giấy ân xá của tướng Washington ký, mục sư Miller tức tốc cuốc bộ 15 dặm để đến pháp trường. Thoạt trông thấy mục sư, tên tử tội bảo:

– Kìa, tên Peter Miller đã lội bộ từ Ephrata đến đây đặng trả thù ta bằng cách khoái chí chứng kiến cảnh ta bị xử treo!

Anh ta vừa dứt lời, thì mục sư Miller cũng vừa vạch được đám đông tới nơi, trao tận tay anh ta tờ ân xá của đại tướng Washington.

Mục sư Peter Miller thi hành đúng phương châm dĩ đức báo oán theo gương cao cả của Đức Giêsu. Nhưng Đấng Cứu Thế đã đi một bước xa hơn, chẳng những cầu xin sự ân xá cho kẻ thù, mà chính Ngài chịu chết để đền tội cho những kẻ  phản bội. Kinh thánh chép: Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng.8 Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Rm 5.7,8.

Ngàl đã vì những kẻ vả trên má Ngài kẻ đâm gươm vào sườn Ngài cho cả kẻ đóng đinh Ngài mà chịu đóng đinh trên thập tự. Ngài chết cho nhóm môn đệ trung thành, mà cũng chết cho môn đệ phản trắc Giuđa íchcariốt. Chúa dạy đạo “đức báo oánnhư vài giáo chủ khác, nhưng Ngài giảng cách có thẩm quyền, vì chính Ngài đã thực hành đạo ấy.

Vì thế nên Đức Giêsu đã bảo các môn đệ Ngài rằng “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu kẻ lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song Ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” Mt 5.43,44. Kẻ tiểu nhân tìm sự khoái trá trong sự phục thù, nhưng người quân tử tìm sự vui thỏa trong sự tha thứ. Người Ba Tư có câu ngạn ngữ: “Trong sự tha thứ có niềm vui mà người ta không tìm lại được trong sự phục thù”. Baccon cũng nhận định tác động đê tiện hóa của hận thù và tính chất thăng hoa của lòng khoan hồng, nên viết: “Phục thù một người là ngang hàng với kẻ thù, nhưng bỏ qua được mối hận mới là cao thượng hơn cừu địch”.