Con dê vô ơn

2930

Người chăn dê lùa dê ra bãi cỏ. Có những con dê hoang cùng lân la ăn cỏ với dê nhà. Chiều tối anh lùa tất cả về chuồng. Hôm sau, thời tiết xấu, anh không thể chăn dê ra đồng mà phải chăm sóc chúng tại chuồng. Đối với dê nhà, anh ta cho ăn ít, chỉ đủ để không chết đói. Còn anh chất cỏ thành đống cao cho dê hoang ăn để mong thuần chủng chúng. Khi thời tiết tốt, anh tại thả dê ra bãi cỏ. Những con dê hoang lao vào núi, bỏ chạy.

Người chăn mắng chúng:

– Đồ vô ơn? Tao chăm sóc chúng bay tốt thế, mà chúng bay bỏ tao. 

Lũ dê hoang quay lại bảo:

– Sao người chăm sóc lũ tôi chu đáo thế! Lũ tôi vừa đến với người hôm qua, lại được đối xử tốt hơn những đàn dê cũ. Sau này nếu có dê mới đến, chắc hẳn người lại đành phần ưu tiên cho chúng hơn lũ tôi?

Những kẻ có mới nới cũ sẽ chẳng được ai tin cậy.