Đạo sĩ cứu cọp

1096

Một vị đạo sĩ tu luyện trên non cao. Một buổi chiều nọ, nước lớn trên núi bỗng ào ào đổ xuống, nhanh chóng chôn vùi các thôn làng ở kế chân núi dưới làn nước bạc cuồng nộ. Dân chúng trong vùng kinh hoảng leo lên nóc nhà kêu cứu. Đạo sĩ vội đưa thuyền xuống quăng thừng, dựa sào cứu người bị nạn. Sau khi đưa được một số nạn nhân lên sườn rồi, đạo sĩ bỗng thấy một con vật vừa bơi vừa ngước đầu lên vẻ như kêu cứu, liền bụng bảo dạ :  

– Nó cũng có mạng sống như con người, vậy phải cứu nó luôn.

Khi con vật đó được cứu lên mới hay là một con cọp. Con cọp được cứu lên khỏi mặt nước chưa bao lâu đã trợn mắt ngó đạo sĩ rồi phóng tới chụp ông ta. May có dân làng đứng gần đấy rất đông, họ hò nhau xông vào đuổi cọp cứu đạo sĩ thoát chết. Tuy vậy, ông ta cũng bị thương khắp cá mình mẩy.

Đối với những kẻ hung ác, cần phải xem xét kỹ từ tâm kẻo chuốc lấy họa.