Giáo lý Thêm Sức – Bài 7

2093

CHÚA GIÊ-SU SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI.

“Những người này bảo hai ông: “Chúa chỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-mon” (Lc 24,34)

  1. H. Sau khi Chúa Giê-su chết và được mai táng trong mồ, điều kỳ diệu gì đã xảy ra ?(GLCG.88)
  2. Sau khi chết chưa đủ ba ngày, Chúa Giê-su đã sống lại như Người đã báo trước.
  3. H. Dựa vào đâu mà biết Chúa Giê-su đã sống lại thật ?  (GLCG.89)
  4. Dựa vào hai điều này:

– Một là ngôi mộ không còn xác Chúa mà chỉ còn lại những vải liệm xếp ngay ngắn gọn gàng.

– Hai là Chúa Giê-su đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ, cùng ăn uống và trò chuyện thân mật với họ.

  1. H. Sau khi sống lại, Chúa Giê-su làm gì ? (GLCG.94)
  2. Sau khi sống lại, Chúa Giê-su còn hiện ra dạy dỗ, an ủi các môn đệ trong 40 ngày rồi Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha.
  3. H. Tin vào Chúa Giê-su Phục sinh, ta phải sống thế nào ? (GLCG.96)
  4. Ta luôn sống lạc quan tin tưởng, can đảm theo đường lối Chúa, dầu phải chấp nhận những thiệt thòi, mất mát, vì tin rằng ta sẽ được dự phần vinh quang với Người.