Cỏ mộ

1307

Trang Tử thuật lại cho vợ nghe chuyện một người đàn bà chồng vừa mới chết, ngồi bên mồ vừa quạt vừa khóc. Hỏi ra mới biết y thị có hứa với chồng khi nào cỏ trên mộ khô héo mới đi lấy chồng khác. Hiện giờ cỏ trên mộ chưa héo, y thị không thể tái giá được. Thuật cho vợ nghe xong Trang Tử khen người đàn bà ấy biết giữ tròn lời hứa với chồng. Vợ trang Tử phun nước bọt xuống đất mà chê người đàn bà nọ là bội bạc, chồng vừa mới chết đã vội muốn lấy chồng khác. Trang Tử im lặng không nói.

Ít lâu sau, Trang Tử bỗng chết bất ưng. Quan tài còn để tại nhà, thì có người thanh niên đẹp trai đến tự xưng là học trò Trang Tử xin ở lại lo việc tống táng thày. Vợ Trang Tử liền phải lòng người học trò và mặc dù có tang chồng, vẫn gian díu với người trai trẻ đẹp ấy. Đang lúc gian díu, người học trò kêu đau bụng và cho biết thường khi đau như vậy chỉ cần  lấy não của người vừa mới chết uống vào thì khỏi ngay. Vợ Trang Tử muốn chữa cho tình nhân chóng khỏi để vui vầy cuộc ân ái, liền dùng vồ lớn để đập bể quan tài toan lấy não của chồng làm thuốc.

Nắp quan tài vừa vỡ tung ra Trang Tử từ bên trong ngồi dậy, thì ra Trang Tử muốn thử lòng người vợ trẻ, đã dùng phép biến hình thành người học trò.

Ca dao có câu:
Thương thay cho kẻ quạt mồ.
Hại thay cho kẻ cầm vồ bửa săng.