Chăm chỉ nơi trường học

1031

Đầu niên học, các giáo sư và sinh viên đến thăm Đức Giáo Hoàng Jean-Paul I. Ngài nói: Tướng Wellington vị tướng đã thắng Naponéon đã muốn trở về Anh quốc nhìn lại quân trường, nơi ông đã theo học, đã chuẩn bị, và ông đã nói với các khóa sinh: “Các anh em hãy biết rằng: trận Waterloo đã được thắng từ nơi đây”.

Thống chế Pétain lúc ra làm quốc trưởng cứu nước Pháp cho khỏi quân Đức chiếm hết. Ông nói với các học sinh: một phút suy nghĩ và chăm chỉ ở trường sẽ tránh cho ta nhiều ngày suy nghĩ về sau.

Cần học và hiếu học là nhu cầu của giới trẻ nhằm chuẩn bị lãnh trách nhiệm ngày mai khi họ thay thế cha ông. Cuộc sống nhân loại ngày một tiến, tiến nhanh ở mọi lãnh vực. Cần theo kịp, cần tự học, hiếu học, tìm tòi.

Trong 50 năm nữa đất nước này nằm trong tay lớp người mà ngày nay người ta gọi là học sinh. Quê hương, đất nước vinh hay nhục là tùy thuộc thế hệ trẻ đó.

Hàng năm cha mẹ Ngài đi lên Giesusalem vào dịp lễ vượt qua. Khi Ngài lên 12 tuổi, ông bà cũng đưa Ngài đi dự lễ. Lễ xong ông bà trở về, trẻ Giêsu ở lại Gierusalem mà cha me Ngài không hay, vì nghĩ Ngài có trong đoàn lữ hành, sau khi đi một ngày rồi, ông bà mới hay, nên cố tìm Ngài giữa hàng bà con quen thuộc. Nhưng không tìm ra, ông bà mới quay trở laị Gierusalem. Và sau 3 ngày tìm kiếm, ông bà đã gặp được Ngài trong Đền Thờ. Ngài đang ngồi giữa các tiến sĩ mà nghe và hỏi.. Ai nâý đều sửng sốt về trí thông minh và các lời Ngài đốí đáp. Lc 2, 41-52