Cầu nguyện nhanh hơn điện tín

1198

Khi người ta thiết kế đường dây điện tín lần đầu tiên tại quần đảo Scotĩand, ngoài khơi Tô Cách Lan, dân chúng ở đó rất xúc động. Một ông lão đang đứng xem thợ mắc dây trên hàng cột cao thì một nhà buôn bên cạnh bảo:

– Phát minh này thật là huyền diệu! Tưởng tượng khi các đường dây đặt xong, chúng ta có thể gởi một tín hiệu đi xa hàng trăm dặm hay hơn nữa và chỉ một giờ đồng hồ là đã có phúc đáp rồi

Ông lão nghe xong chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả, chỉ ôn tồn nói: 

– Có gì lạ đâu? 

Nhà buôn cụt hứng hỏi 

– Không lạ sao? Ông có biết cách gởi tín hiệu tốt hơn và nhanh hơn hay không?

Nhà buôn yên lặng một lúc không nói gì cả và cho rằng ông lão lẩm cẩm rồi Nhưng ông lão mặt tươi lên, lấy trong túi áo ra quyển Kinh Thánh nhỏ và đọc lại câu đầu tiên của ngôn sứ lsaia, chương 65 rằng: :Những kẻ muốn gặp, thì Ta đã cho gặp những kẻ không tìm Ta thì Ta đã xuất hiện. Ta nói cùng một dân chưa kêu cầu dân Ta rằng: Ta đây! Ta đây! ”   . .

Ông lão ngước lên nói:

– Như thế chẳng phải là chưa gởi tín hiệu đi mà đã có phúc đáp sao? Ngày xưa, ngôn sứ Đanien cầu nguyện với Chúa, nhưng khi ông còn đang nói thì thiên sứ Gáprien đã đến báo tin rằng Chúa đã nhậm lời rồi Như vậy chẳng nhanh hơn điện tín sao?

Với niềm tin, bạn có thể thấy được những thứ vô hình.