Cầu mong năm mới

1420

Vô danh

Năm 1939, tại vương quốc Anh trong ngày lễ Giáng sinh đã phát thanh câu nói như sau: “Tôi là người đang đứng trước thềm năm mới nói: “Hãy cho tôi ánh sáng, để tôi có thể an toàn đi về hướng tương lai mà tôi không thể biết trước.” Nhưng Ngài đã trả lời: “Ngươi phải ở trong bóng đêm mà đi, nhưng đặt tay của ngươi ở trong tay Ta. Như thế so với việc cho ngươi ánh sáng để ngươi đi về hướng không thể biết trước, thì càng an toàn hơn.”

Suy tư:

Đi trong bóng tối thì cần phải có ánh sáng, nhưng khi có ánh sáng rồi, e rằng chúng ta sẽ thấy nhiều điều mới lạ rồi ham chơi, hiếu kỳ… rồi không muốn đi tới trước nữa.

Chúng ta đang đi trong tối tăm của trần gian, chúng ta xin Chúa tỏ cho chúng ta một ánh sáng để chúng ta về tới đích, hay ít nữa là xin Chúa ban cho một dấu chỉ, để chúng ta biết việc phải làm cho đẹp lòng Ngài, nhưng ánh sáng cũng không mà dấu chỉ thì quá mơ hồ, không nhất định…

Thật ra, chính Lời Chúa là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta mỗi ngày mà chúng ta không biết đó thôi, hoặc biết mà không muốn nghe không muốn thực hành, dấu chỉ thì có vô số việc đã xảy ra mà chúng ta đã gặp trong ngày. Dù có ánh sáng hay không, dù có dấu chỉ hay không, Thiên Chúa vẫn luôn luôn hiện diện và Ngài muốn mỗi người chúng ta đưa tay cho Ngài nắm, để Ngài dẫn dắt chúng ta cho khỏi vấp vào đá, ngã vào bùn lầy tội lỗi.

Có ánh sáng mà không đi trong ánh sáng thì thà rằng làm người mù để khỏi mắc tội với Đấng đã ban ánh sáng cho ta.

“Lời Chúa là đèn dọi bước chân con…”