Câu cá

1425

Nước Lỗ có người rất mê câu cá, anh ta dùng hoa  quế thơm lừng để làm mồi câu, dùng vàng tốt để chế lưỡi câu, lại nạm trên đó chỉ bạc và ngọc, ngọn cần câu anh ta buộc dây câu xe bằng sợi lông chim thúy. Khi câu cá anh kiếm vị trí tốt, chuẩn bị tư thế thật tốt, cái gì trông cũng tốt ca. Vậy mà câu suốt buổi không được con cá nào.

Chỉ chuộng hình thức thì khó làm nên trò trống gì.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri”. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”. Mt 23, 27-32

Trịnh Tụ vợ của vua nước Sở, ghen tức với một mỹ nữ đã lọt vào mắt đen của nhà vua. đã nghĩ ra một kế để hạ tìnhđịch của mình. Một hôm, làm ra vẻ thân mật nói với mỹ nữ rằng: “Nhà vua tính không thích người khác thở hơi vào mình. Nên khi vào hầu vua, thì phải giữ ýbịt mũi lại”. Mỹ nữ tưởng thật nghe theo. Mỗi lần tới hầu vua lấy tay bịt mũi. Nhà vua lấy làm lạ hỏi tại sao vậy? Trịnh Tụ mau mắn trả lời: “Dạ thưa, người ấy sợđại vương thân thể hôi hám, nên mới cử chỉ như vậy”. Vua Sở nổi giận truyền đem mỹ nữ cắt mũi đi.