Căn nhà cũ

1071

Một hôm, người ta nhìn thấy cụ John Quincy Adams, 80 tuổi, đang lê lết ngoài đường. Một người hàng xóm chào cụ và hỏi: “Sáng nay, cụ có khỏe không?”

Ông cụ đáp: “Cảm ơn ông, thằng già John Quincy Adams ấy thì vẫn khỏe. Nhưng cái nhà nó đang sống trong đó thì thảm hại quá rồi. Xiêu vẹo cho đến tận nền. Tường vách thì nghiêng đổ, mái và nóc thì cũ dột hết cả. Mỗi lần có một cơn gió thổi qua thì cả cái nhà cứ run lên bần bật. E rằng cái thằng già John Quincy Adams ấy chẳng bao lâu nữa sẽ phải bỏ đi và thay đổi địa chỉ mất thôi. Nhưng dù sao thì thằng già ấy hiện giờ vẫn khỏe mạnh.”

– Một số người luôn luôn mang theo một tấm thẻ sẵn sàng hiến các cơ phận thân thể của họ. Tấm thẻ ấy viết rằng khi chủ nhân thân thể ấy ra đi, thì những người khác có thể lấy các bộ phận trong cơ thể của họ để “thay thế” những bộ phận đang cần “lên đời” của mình.