Chiếc cầu chì điện

878

Trong số ra ngày 26 tháng 11 năm 1965, tạp chí Time đã tường thuật một sự kiện khiến mọi người chúng ta phải suy tư.

Một chiếc cầu chì điện lớn bằng chiếc hộp bánh đã bị cháy, hậu quả là khắp cả một khu vực rộng hơn 80.000 dặm vuông trên vùng biên giới Hoa Kỳ và Canada đã phải chìm trong cảnh tối tăm.

Tất cả dòng điện của toàn bộ khu vực ấy đã phải qua chiếc cầu chì kia. Không có chiếc cầu chì huyết mạch ấy, dòng điện chẳng thể đến được một địa điểm nào trong toàn bộ khu vực rộng lớn này.

– Đối với chúng ta cũng vậy. Chúa Giêsu chính là cửa, là cổng, là “chiếc cầu chì,” không ai trong chúng ta có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Chúa Giêsu (x. Lc 13:24).

– Chúa Giêsu, tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa, sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa – tất cả vạn vật trên thế giới này đều cần đến Người. Không có Chúa Giêsu, tất cả chúng ta sẽ phải ở trong cảnh tăm tối muôn đời.