Buôn bán

1602

Trong giờ học lịch sử Thánh kinh của một lớp học, khi giảng đến những việc buôn bán hay nhất và tồi nhất trong Thánh kinh. Giáo sư hỏi học sinh ai có thể cử ra một ví dụ buôn bán tồi nhất, có 3 học sinh đưa tay.

Học sinh thứ nhất nói: “Sách Sáng thế ký chương 25 câu 32, vì một bát cháo đậu, mà Ê-sau bán chức vị trưởng nam của mình”.

Học sinh thứ hai nói: “Phúc âm Mát-thêu chương 27 câu 3, chỉ vì 30 đồng bạc mà Giuđa Ít-ca-ri-ốt bán sư phụ của mình là Giêsu Kitô”.

Học sinh thứ ba nói: “Phúc âm Mát-thêu chương 16 câu 26 nói: “Con người dù kiếm được cả thế giới, mà mất linh hồn mình, thì có ích gì cho họ chứ ?” Tonne

Những cuộc buôn bán nầy đều do lòng tham mà ra: tham ăn, tham tiền, tham danh vọng…

Thời trung cổ có những cuộc mua bán nô lệ, thế kỷ 20 qua thế kỷ 21 mua bán thuốc phiện và hình thành những cuộc mua bán trẻ em, mua bán những bộ phận trong cơ thể con ngườiv.v… tất cả những cuộc mua bán nầy đều bắt đầu từ những cuộc mua bán, đổi chác âm thầm giữa một bên là ma quỷ, thế gian và một bên là lý trí trong tâm hồn của con người, và một khi lý trí chịu lùi bước, bại trận, thì cũng có nghĩa là thế gian có những cuộc mua bán tồi tệ nhất, bởi vì ma quỷ đã làm chủ những cuộc mua bán đổi chác đó.

Bổn phận của người truyền giáo không những nói cho người ta biết về đạo Chúa, tình yêu của Chúa, mà còn có bổn phận ngăn chặn những cuộc mua bán âm thầm đó trong tâm hồn của các tín hữu, bằng những gương sáng sống tinh thần Phúc âm, và nếu cần thì đem cả mạng sống ra để ngăn chặn những cuộc mua bán tồi tệ nhất.

Nếu có những cuộc buôn bán tồi tệ nhất, thì nhất định cũng phải có những cuộc sống anh hùng nhất để ngăn chặn những tội ác ấy. Cuộc sống anh hùng ấy chính là những việc làm gương sáng của các Kitô vậy.