Bốn con ngựa không theo kịp

896

Bruno Hagspiel

Một vị linh mục nằm trên giường sắp chết vì cõi lòng tan vỡ, vết trọng thương của ngài chính là vì bị quá nhiều lời đồn đãi và những lời bêu rếu.

Có một bà là một trong những hung thủ chính, đến xin vị linh mục rộng lòng tha thứ, bà nói: “Thưa cho, con thật là buồn và hối hận, phạm rất nhiều tội làm tổn thương đến cha, con bịa đặt tin đồn gây nhiều điều rắc rối. Nếu con có thể vì cha mà làm chút việc gì đó, thì xin cha nói cho con biết, con nhất định và rất bằng lòng làm chuyện đó”.

Vị linh mục sắp chết kéo cái gối ra, dùng cánh tay run rẩy đưa cho bà ấy và nói: “Bà đem cái gối nầy lên trên lầu chuông, ném tất cả lông vũ ở trong ra”.

Để cho vị linh mục phấn khởi, bà ta bèn nghe lời của linh mục chạy lên lầu chuông, ném tất cả lông vũ ra, toàn bộ lông vũ bị một cơn gió mạnh thổi đi tứ tán, không vết không tích. Sau khi bà ta đã ném sạch sành sanh tất cả các lông vũ, bèn trở lại nói với vị linh mục: “Con đã nghe lời cha dặn dò mà làm rồi”.

– “Bây giờ”, vị linh mục nói: “Bà đi ra, thu tất cả các lông vũ ấy lại, rồi đem bỏ vào trong cái gối”.

– “Không thể được ạ”, bà ấy thất thanh nói: “Gió đã thổi nó đi rất xa rất xa rồi”.

Suy tư:

Trong tất cả các tội, không có tội nào gây thiệt hại nhiều cho người ta bằng tội: nòi hành nói xấu người khác

Nói hành nói xấu tức là nói những điều không tốt về người thứ ba, thêm điều bịa đặt cho người ta những chuyện không có, làm mất danh dự của họ. Chuyện tốt thì gió thổi bay đi nửa làng, còn chuyện xấu gió thổi bay đi cả tỉnh thành. Chuyện một nói ra hai, hai ra bốn, bốn ra tám… và cứ thế mà nhân lên hàng ngàn hàng vạn, thử hỏi danh dự của người ta còn gì chứ? Mà khi lời nói đã ra khỏi miệng rồi, thì y như đám lông vũ kia, bị gió thổi bay tứ phương thiên hạ, thì làm sao mà gom lại được chứ? Thật là tai hại vô cùng.

Người khác ngồi lê đôi mách nói chuyện xấu của người khác thì tội to bằng mặt trăng, nhưng các linh mục, tu sĩ mà ngồi lê đôi mách nói xấu kẻ khác thì tội lớn gấp mười mặt trời. Bởi vì họ là những người được chọn giữa người phàm (Ga 15, 19; 17, 6) để nói Lời của Thiên Chúa; bởi vì càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan.