Mình làm mình chịu

1043

Arthur Tonne

Trong thị trấn nọ, có một mụ đàn bà rất thích xía vào chuyện của người khác, thích nói dài nói ngắn, nếu không bàn luận chuyện của người khác thì không thể được. Có một ngày, bà ta chú ý đến một ngưới hàng xóm, đậu xe hơi bên một cái quán rươụ nhỏ, đến sáng sớm ngày hôm sau mới lái xe đi.

Bà ta bắt đầu loan tin thất thiệt, nói người đàn ông ấy nhất định phải uống rượu say, cho nên ông ta không trở về nhà, đương nhiên xe của ông ta cũng bị hư hại, vì vậy mà ông ta nhất định phải ở qua đêm trong quán rượu.

Người đàn ông ấy sau khi nghe được những tin đồn ấy, một lời cũng không nói, bèn quyết định cho mụ đàn bà ấy một bài học. Đêm ấy sau khi tan sở, bèn lái xe dừng ngay trước cửa nhà của mụ đàn bà thích xía vào chuyện của người khác ấy, suốt một đêm không lái xe đi. Kết quả người hàng xóm bên phải, bên trái, bắt đầu giống như lời của mụ ta mà đồn đoán ầm cả lên…

Suy tư:

Người hay hồ nghi thì trong mọi hoàn cảnh đều có thể hồ nghi, tuy nhiên sự hồ nghi của các nhà khoa học thì khác với sự hồ nghi của các triết gia; hồ nghi của người có trí óc bén nhạy với thực tế khác với hồ nghi của người có lòng ghen ghét; người có tâm hồn ghen ghét thì luôn luôn nghĩ xấu cho những người mà họ không thích, nhất cử nhất động của người mà họ ghét đều bị họ xuyên tạc và đặt điều, cái điều mà người ta thường gọi là vu oan giá hoạ cho người khác.

Những người “ăn không ngồi rỗi” thường là những người như thế, trong hàng xóm mất đoàn kết cũng vì họ nghe chổ nầy nói chổ kia không đúng sự thật, mà thường nói đi thì không sao, nhưng nói lại thì không nói cho có, “có ít xít cho nhiều” làm mất tình đoàn kết giữa anh em với nhau.

Trong cộng đoàn không bao giờ để một thành viên nào “ngồi không” cả, bởi vì “ở không là cội rễ mọi sự dữ”. Cho nên mỗi thành viên trong cộng đoàn phải được bố trí công việc cho hợp với khả năng, trình độ… của họ, để họ say mê làm việc mà không còn giờ để “ngồi không” nói chuyện người khác, hơn nữa, mỗi một người phải luôn ý thức mình là một “công cụ” của Thiên Chúa, một người thợ làm công trong “vườn nho” của Ngài, mà thợ làm công thì không thể ngồi không mà lãnh tiền công được.

Công việc-Học hành-Công việc…