Bệnh truyền nhiễm

1034

Một bệnh nhân hỏi:

– Thưa bác sĩ, nếu có gì bất ổn xin đừng để tôi lo sợ với cái tên khoa học dài. Xin nói bằng tiếng đơn giản thôi . 

Bác sĩ ngập ngừng:

– Được, thật ra, anh chỉ hơi biếng nhác.

Bệnh  nhân thì thầm:

– Cám ơn bác sĩ. Hãy cho tôi tên khoa học để tôi có thể nói với gia đình.

Quy luật đầu tiên của Newton về chuyển động nói rằng một vật thể chuyển động có xu hướng luôn duy trì sự chuyển động, và một vật thể đứng yên có xu hướng luôn duy trì sự đứng yên. Quy luật này cũng áp dụng cho con người. Trong khi một số người tự nhiên được đính hướng để hoàn thành dự án, những người khác thì thờ ơ, đòi hỏi động lực để vượt qua sức ì. Sự biếng nhác, là lối sống của một số người, là sự cám dỗ cho tất cả mọi người. Nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng, bởi vì Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho con người làm việc, nên sự biếng nhác là tội lỗi. “Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến; Khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan.” (Châm ngôn 6:6)