Yêu

950

Khi bạn yêu mến, bạn đừng nói: Thiên Chúa ở trong trái tim tôi. Đúng hơn bạn nên nói: Tôi ở trong trái tim Thiên Chúa.
Khahil Gibran.

Câu nói đầu không sai, khi tôi yêu mến thật sự, tôi để cho Thiên Chúa thúc đẩy tôi, như Chúa Giêsu cảm thấy mình được Thiên Chúa sai đi vậy. Nếu Thiên Chúa không thúc đẩy tôi tới người khác, thì mọi tình bạn, đều bị tính ích kỷ trà trộn vào, uốn cong về sự vui thoả của tôi. Câu nói thứ hai đem lại sinh lực và sức giải phóng về tình yêu: tự do để cho mình bị lôi cuốn vào Thiên Chúa và từ trung tâm sinh động đó, ta nhìn ngắm mọi tạo vật ẩn chứa bên trong, Thiên Chúa đã ban cho ta để ta yêu mến.