Yêu thương và tha thứ

1690

Mẹ Terêxa Calcutta kể: Ngày nọ có một ký giả hỏi tôi – một câu khá kỳ lạ. Ông ta hỏi:

– Kể cả mẹ, mẹ cũng đi xưng tội ư?

Tôi đáp:

– Vâng, tôi đi xưng tội mỗi tuần.

Ông ta nói:

– Chúa phải là một người rất đòi hỏi nếu tất cả quí vị phải đi xưng tội.

Tôi bèn nói:

– Con của ông đôi khi làm điều gì đó không đúng. Việc gì sẽ xảy đến khi con ông gặp ông và nói: Bố ơi, con xin lỗi bố! – Lúc đó ông sẽ làm gì?  Ông sẽ đưa đôi cánh tay ra ôm choàng lấy nó và hôn nó. Tại sao? Vì đó là cách ông nói với nó rằng ông yêu nó. Thiên Chúa cũng làm y như thế. Người yêu ông cách dịu dàng, âu yếm.

Trong các dụ ngôn nói về lòng thương xót, Chúa Giêsu mạc khải cho ta bản tính của Thiên Chúa giống như bản tính một người Cha, không bao giờ đầu hàng cho đến khi tha thứ tội lỗi và thắng vượt thái độ khước từ, bằng lòng cảm thương và lòng thương xót. Chúng ta biết những dụ ngôn này, đặc biệt ba dụ ngôn: dụ ngôn con chiên lạc và đồng tiền thất lạc, và dụ ngôn người cha và hai người con (cf Lc 15, 1-32). Trong những dụ ngôn này, Thiên Chúa luôn được trình bày như đầy niềm vui, nhất là khi Người tha thứ. Trong những dụ ngôn đó chúng ta thấy cái nhân của Tin mừng và của đức tin chúng ta, bởi vi lòng thương xót được diễn tả như sức mạnh thắng vượt mọi sự, đổ đầy cõi lòng bằng tình yêu và yên ủi bằng sự tha thứ.

Hơn nữa từ một dụ ngôn khác, chúng ta lấy ra được một giáo huấn cho cách sống Kitô của ta. Khi được câu hỏi của ông Phê-rô gợi lên là cần phải tha thứ bao nhiêu lần, Chúa Giêsu trả lời: “Thầy không bảo anh là cho đến bảy lần, mà cho đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22), và Người kể dụ ngôn “người đầy tớ tàn nhẫn”. Được chủ gọi đến để trả một món nợ lớn, người đó qùy gối van xin và người chủ tha nợ. Nhưng ngay sau đó gặp một đầy tớ khác như mình, người nợ anh ta mấy xu, người này qùy gối xin thương xót, nhưng người đầy tớ đó từ chối và bắt giam người này. Lúc đó, khi được biết sự việc, ông chủ nổi giận và gọi người đầy tớ đó, bảo anh: “Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18, 33). Và Chúa Giêsu kết luận: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu anh em không hết lòng tha thứ cho anh  em mình”. (Mt 18, 35).