Xây nhà cho Ta

1116

Bà quí tộc Elizabeth quì cầu nguyện trong nhà thờ, bỗng như có tiếng Chúa nói thì thầm bên lai : “Con hãy xây nhà cho Ta cư ngu”  . Xác tín đây là lời Chúa nói riêng cho mình, bà mau mắn xây một nhà nguyện.

Nhưng dù nhà nguyện đã được xây xong bà vẫn nghe tiếng Chúa nói cũng lời như vậy: “Con hãy xây nhà cho Ta cư ngụ “. Thầm nghĩ rằng Chúa muốn xây nhà nguyện lớn hơn, đẹp hơn cho xứng với Người, vì sự giàu sang Chúa ban cho bà còn quá dư thừa. Thế là bà đi sang vùng bên cạnh tìm mua một miếng đất lớn hơn và mướn người xây nhà nguyện đẹp hơn, lộng lẫy hơn. Bà Elizabeth nghĩ thầm là lần này Chúa phải vui lòng lắm, vì không ai trong vùng có ngồi nhà đẹp hơn.

Lạ thay, khi cầu nguyện bà vẫn còn nghe tiếng van nài khẩn thiết: ” Con hãy xây nhà cho Ta cư ngụ “. Bà thưa với Chúa.

– Con đã xây cho Chúa ngôi nhà đẹp nhất, lớn nhất vùng này rồi. Chúa muốn con xây nhà như thế nào đây? Xây một vương cung thánh đường nhất nước này chăng?

Tiếng Chúa thì thầm trả lời:

– Con hãy nhìn qua bên kia cửa sổ xem, con đang thấy gì? 

– Dạ, con thấy một gia đình đang nương tựa dưới gốc cây bên lề đường.

Và tiếng  Chúa nhỏ nhẹ :

– Con hãy xây cho họ một căn nhà, đó là con đã xây nhà cho Ta.

Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. Mt 25,31-46