Xác thực của Tin Mừng

1032

Tại nước Anh, có hai nhà học giả thuộc phái hoài nghi nổi tiếng là Gilbert West và bá tước Lyttleton. Mỗi lần gặp nhau là hai học giả đều lấy sách Tin Mừng ra làm đề tài để cười đùa, chế nhạo.

Một hôm, hai ông thảo luận với nhau và cho rằng có hai điều hoang tưởng khó tin nhất trong Tin Mừng: Một là chuyện Chúa Giêsu phục sinh và hai là sau khi sống lại, Chúa Giêsu biện ra trên đường đi Đamát gặp Phaolô khiến ông này chấm dứt cuộc khủng bố các môn đệ Chúa, rồi khiến ông ấy trở thành người truyền bá Tin Mừng số một trong thế kỷ đầu tiên.

Hai học giả quyết định phân công mỗi người nghiên cứu Kinh Thánh thật kỹ để vạch ra những điểm giả dối, lừa bịp trong hai sự kiện nói trên. Họ tin chắc rằng một khi họ công bố kết quả thì thế nào Tin Mừng cũng bị sụp đổ cho đến tận nền móng. Nhưng sau một thời gian nghiên cứu, phân tích, phê bình, thẩm định, hai học giả ấy không tìm ra được một lý lẽ nào để bài bác Tin Mừng hoặc đánh đổ hai biến động quan trọng đó mà Kinh Thánh đã  ghi chép, trái lại cả hai học giả đều đã trở thành môn đệ của  Đức Giêsu. Kết quả là sau đó, hai ông West và Lyttleton đã biên soạn nhiều tác phẩm rất có giá trị để trình bày về sự chân xác của Tin Mừng.

Trong một cuộc đời, chúng ta nghe rất nhiều lời, và cũng nói nhiều lời. Dù chúng ta có thể quên phần lớn những lời chúng ta nghe, có những lời chúng ta cần giữ lại mãi. Thật vậy, một số lời tan biến trong ký ức của chúng ta, mà cho đến ngày chúng ta chết, chúng ta chưa chắc đã nhớ lại.Có những lời làm chúng ta bị tổn thương vẫn luôn ám ảnh chúng ta. Những lời khác là những lời an ủi vẫn tạo cảm hứng cho chúng ta. Đức Giêsu nói: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”. Những lời của Đức Giêsu được duy trì đến ngày nay, an ủi, hướng dẫn và thách đố chúng ta. Lời Chúa làm đảo lộn những giá trị của chúng ta. Một khi đã nghe, thì người ta sẽ không bao giờ quên được.