Vị Giám mục can đảm

1270

Từ ngày Hitler lên nắm quyền nước Đức, nhiều sự phản kháng diễn ra, rồi nhiều người bị bắt, trong số đó có Đức giám mục địa phận Muenster, tức đức cha Von Galen. Đức cha công khai phản đối chính quyền  độc tài. Trên tòa giảng, ngài kết án bọn quốc xã, cho đó là bọn cướp. Tháng 8/1941 cảnh sát đến bắt ngài.

Một đám đông tụ họp trước tòa giám mục.

– Tốt, tôi có thể thay quần áo? Đức cha Von Galen hỏi vị chỉ huy cảnh sát.

– Nếu ngài muốn.

Vài phút sau, đức cha xuất hiện trong bộ lễ phục của giáo hội với đầy đủ mũ gậy uy quyền.

– Chúng tôi đâu có thể đem ngài đi như thế này được, vị chỉ huy cảnh sát la lớn.

– Tất cả những gì tôi đã làm thì tôi đều làm với tư cách bầy tôi của Chúa. Đức cha trả lời, tôi chỉ muốn đến khám đường với sắc phục Chúa đã ban cho tôi.

Đám cảnh sát rút lui và sau đó không thấy họ trở lại nữa. Vị giám mục đã vượt qua tất cả vì có Chúa ở cùng ngài.

(những trận đánh lịch sử của Hitler, George Blond. Sông kiên dịch, p.51-52)

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Mt 10,24-33