Trung thực

1338

Một ủy ban ngân hàng gồm một trưởng ban có tuổi và bốn nhân viên còn trẻ. Trong lần cải tổ, Ban giám đốc quyết định thăng chức cho người trưởng ban và đề bạt một trong bốn nhân viên trẻ lên làm trưởng ban. Công việc bàn giao dự định tiến hành vào 4 giờ chiều.

Nhưng trưa hôm đó, người vừa được đề bạt vào tiệm cơm. Một người trong Ban giám đốc cũng vào ăn tại đó, nhưng mặc quần áo khác, nên chàng nhận không ra. Người này thấy chàng lấy đĩa chọn  thức ăn. Trong lúc nhân viên nhà hàng không để ý, chàng lấy một cục bơ bỏ vào đĩa của mình, rồi lấy mấy lá rau che đi. Khi tính tiền, chàng không phải trả tiền cục bơ. 

Sau đó, chàng được thông báo là Ban giám đốc thôi không đề bạt cậu nữa, vì thấy việc làm của cậu trong bữa ăn trưa. Việc nhỏ mà chàng còn gian dối làm sao ai dám tin tưởng trao cho chàng việc lớn?

Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc rất lớn. Lu-ca 16:10