Trại Hè “Ra Khơi” của Thiếu Nhi Giáo Xứ Tân Hương (2 ngày 06 & 07 tháng 07/2019)

992

Tin Ảnh: (Xem thêm)

Ban MVTT Giáo Xứ Tân Hương