Dám liều

637

Có người hỏi một người nông dân: “Có trồng lúa mạch không?”.
Người nông dân trả lời: “Không, tôi sợ trời sẽ không mưa”.
Người kia lại hỏi: “Vậy anh có trồng cây bông không?”.
Người nông dân trả lời: “Không, tôi sợ sâu sẽ ăn nó mất”.
Người kia lại hỏi: “Vậy anh trồng gì?”.
Người nông dân đáp: “Không trồng gì cả, tôi muốn an toàn”.

Kết luận: Một người không tình nguyện bỏ ra, không tình nguyện mạo hiểm, thì “không làm nên trò trống gì”.

  • Bạn muốn làm hoà nhưng lại sợ người kia không chấp nhận.
  • Bạn muốn tha thứ nhưng lại sợ bị coi thường.
  • Bạn muốn yêu thương nhưng lại sợ người kia từ chối.

Vậy bạn hãy xem lại bản thân.
Đức Giêsu đã từng dạy cho bạn một baì học bằng chính cuộc đời của Ngài: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Joan 12.20-33