Tô vẽ cho bản thân

1319

Câu truyện này bắt đầu với ông Oliver Cromwell. Ông ngồi cho một họa sĩ vẽ một bức hình toàn thân.

Khi bức tranh hoàn thành, Cromwell nhìn xem và thấy rằng họa sĩ đã vẽ hình của ông đẹp hơn thực tế. Chẳng hạn trên khuôn mặt của Cromwell có những mụn cơm, nhưng họa sĩ đã bỏ qua.

Cromwell không chịu nhận bức chân dung. Ông đòi họa sĩ phải vẽ một bức khác, và lần này, ông buộc họa sĩ phải vẽ y như thật, kể cả những sứt sẹo của ông.

– Thường thường, chúng ta không chịu chấp nhận những dị hình của mình.

– Có thể chúng ta dễ dàng thích họa sĩ vẽ chúng ta trông có vẻ trẻ đẹp hơn con người thực của mình.