Thời gian

1095

Hai người thiệt mạng vì một người tức giận người kia và anh đã dùng quả lắc đồng hồ làm vũ khí để sát hại người bạn. Rồi anh uống thuốc độc và cả hai cùng chết.

Một triết gia bình luận về bi kịch này như sau:

“Thật xấu hổ vì không biết sử dụng quả lắc đó. Với thời gian, nó sẽ giết cả hai cách êm ả và tử tế”