Thiên thần không cánh

1187

THIÊN THẦN KHÔNG CÁNH

Đứa con gái hỏi mẹ :

– Mẹ ơi, mẹ vẫn kể chuyện các thiên thần có cánh và bay được phải không ạ?

– Ừ !

– Tối qua, khi mẹ đi vắng, bố gọi chị giúp việc là thiên thần. Thế bao giờ chị ấy bay hả mẹ ?

– Ư….m…m…m… sáng mai con ạ !