Thiên Chúa đích thật

1097

Một Sinh viên thần học thưa với thầy:

– Thưa thầy, con không thể tin vào Thiên Chúa nữa ? 

Vị giáo sư mỉm cười đáp:

– Tôi xin chúc mừng anh vì anh đã khăm phá ra chân lý.

Mừng rỡ trước câu trả lời của thầy, anh sinh viên hỏi:

– Sao thầy lại chúc mừng? Thầy nói vậy nghĩa là gì?.

Thầy liền giải thích:

– Tôi có thể mượn hình ảnh này để trả lời cho anh. Bấy lâu nay anh đã lầm tưởng con cọp trong tranh vẽ là con cọp ở trong rừng. Từ bỏ con cọp giấy, anh sẽ có dịp để biết rõ ràng con cọp đích thực là gì?. . .

Khi quá chú trong đến hình thức và nghi lễ, con người biến Thiên Chúa thành bất cứ thứ gì mà họ muốn… đồng thời họ thích “giữ” đạo kiểu pharisiêu thời Đức Giêsu.