Thắng gian khổ

822

Có một thanh niên vào trong sở thú yêu cầu được làm người thuần phục sư tử, anh nói rằng bác sĩ của anh nói anh có thần kinh suy nhược nghiêm trọng, nếu làm một loại công việc có dũng khí gan dạ và hiểu biết, thì có thể giúp cho anh quên đi việc mình thường sinh ra sợ hãi. 
Cho nên trước đây anh ta đã hưởng ứng nhập ngũ để có thể nghĩ đến những công việc nguy hiểm, sau nầy quả nhiên anh ta trở thành một người thuần phục sư tử nổi tiếng, đồng thời cũng trị được khuyết điểm thần kinh suy nhược của mình. William Barclay 

Có những người bình thường rất sợ thấy xác chết, nhưng khi gia nhập vào một đoàn thể trong xứ đạo thì can đảm hẳn lên, bởi vì họ thường xuyên đi thăm các gia đình, nhiều lần đi đến nhà xác đọc kinh và phụ giúp dâng lễ cầu kinh cho người qua đời… 
Bản tính con người rất yếu đuối cả xác lẫn hồn, phần xác thì phải được bồi dưỡng nhiều chất bỗ dưỡng để khoẻ mạnh. Phần hồn thì Chúa Giêsu đã lo liệu, Ngài đã lập 7 Bí tích để cho linh hồn của chúng ta được kiện khang và được sống đời đời. 
Người siêng năng lãnh nhận các bí tích thì ma quỷ khó mà cám dỗ được, bởi vì linh hồn đã được mạnh khỏe và trở thành cung điện của Thiên Chúa. Ai có nếm qua mùi đau khổ, mới nhìn thấy đau khổ là một ông thầy nghiêm khắc khi “dạy” học trò, đồng thời đau khổ cũng là phương thuốc linh nghiệm để chữa trị bệnh kiêu ngạo của chúng ta. Chúa Giêsu đã chọn con đường khổ nạn để cứu chuộc chúng ta, Ngài muốn mỗi người trong chúng ta cũng chọn con đường khổ nạn để thánh hoá mình và cầu nguyện cho người khác. 
Con đường khổ nạn của chúng ta là: bị hiểu lầm, bị bạc đãi, bi vu oan giá hoạ, bị khinh chê…
“Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy?” (Mt 16,24)