Tấm gương tốt

1320

 Thống chế Foch trong thế chiến 1914 – 1918 bận rộn với biết bao công việc mà không ngày nào bỏ lễ Misa. Chiều về tìm một ngôi nhà thờ quạnh hiu trong làng vào đó viếng Chúa.

 Thống chế Pétain ngày sinh nhật của ông, vào một nhà thờ ở Vichy quì chầu trước nhà tạm lâu giờ.

 Thống chế Lyautey đi ngang qua nhà thờ vào viếng Chúa.

 Paul Claudel, một nhà văn sĩ nổi tiếng, lúc làm sứ thần bên Nhật mỗi ngày ghé nhà thờ viếng Chúa rồi mới đi làm. Chiều về cũng vào viếng có khi ở lại lâu giờ. Một buổi chiều mùa đông, ông bước vào nhà thờ lạnh lẽo, quạnh hiu, ngó lên nhà tạm chỉ thấy ngọn đèn chong leo lét, cảm động quá nên sáng tác bài thơ bất hủ về ngon đèn chong trước cửa nhà tạm: La lampe du sanctuaire.

 Bác học đại tài E. Branly mỗi ngày đi lễ sáng, chiều về ghé viếng Chúa. Nói về các thành công về khoa vô tuyến điện, ông nói cách đơn sơ: “Có chi lạ, tôi chỉ tìm kiếm, coi thành công là nhờ Chúa”.

Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.32 Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do-thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa;33 cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ.1 Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô. I Cor 10:31-11:1

Làm vinh danh Thiên Chúa: Thánh Phaolô khuyên: “Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.” Vinh danh Thiên Chúa là làm cho mọi người nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa và tin vào Ngài.

             Tại sao chúng ta phải làm vinh danh Thiên Chúa? Trước hết, qua BT Rửa Tội, chúng ta chính thức trở thành con cái của Thiên Chúa. Đã là con phải có bổn phận làm vinh danh Cha. Chúng ta phải ăn ở làm sao cho mọi người nhận biết Cha chúng ta trên trời là Đấng Tốt Lành và yêu thương, để họ cũng tin vào Ngài. Thứ đến, chúng ta cũng là con cái trong Giáo Hội. Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân của Công-đồng Vativan II định nghĩa: Giáo Hội là Bí Tích của ơn Cứu Độ; và bổn phận của những người trong Giáo Hội là làm tất cả những gì cho mọi người đạt tới ơn Cứu Độ.

             (2) Bổn phận phải làm gương tốt và tránh gương xấu: Thánh Phaolô khuyên: “Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do-Thái hay Dân Ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa; cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ.” Một cách làm gương sáng cho mọi người là sống cuộc đời hòan thiện như Chúa Giêsu khuyên các môn-đệ: “Anh em hãy trở nên hòan thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hòan thiện; để mọi người nhìn thấy việc anh em làm và ngợi khen Thiên Chúa.”

             (3) Noi gương người đi trước: “Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô.” Người tín hữu có một gương mẫu tòan hảo là Đức Kitô. Chúng ta không cần tìm một mẫu người lý tưởng khác; chỉ cần làm những gì Chúa Giêsu đã làm và dạy chúng ta làm theo. Ví dụ, về bài học yêu thương, Chúa dạy: “Như Cha đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu anh em … Như Thầy yêu anh em thể nào, anh em cũng phải yêu nhau như vậy.” Lời khuyên của Thánh Phaolô không vô ích, chúng ta thường được đánh động bởi gương sáng của những người sống chung quanh chúng ta.