Tấm gương

822

Một số thanh niên Kitô Giáo đang tham dự một trại hè quốc tế. Một trong những đề tài được đưa ra cho các trại sinh tham gia thảo luận và đào sâu là những ý tưởng về công tác truyền bá Phúc Âm giữa lòng thế giới.

Cuộc thảo luận rất bao quát và phong phú, nào là việc sử dụng các chương trình truyền thanh truyền hình, nào là các bài báo, các thông tư trên những loại tạp chí, v.v. Sau cùng, khi không còn ý tưởng nào được đề xuất, một thiếu nữ Phi Châu đã đứng lên và phát biểu ý kiến:

“Ở đất nước của chúng tôi, khi chúng tôi nhận ra một ngôi làng ngoại giáo nào đó đã sẵn sàng tiếp nhận Kitô Giáo, chúng tôi không gửi đến cho họ những quyển sách và những vị thừa sai. Chúng tôi gửi đến cho họ một gia đình Kitô Giáo tốt lành. Gương sáng của gia đình ấy là một lời tuyên xưng Phúc Âm mạnh mẽ hơn tất cả những sách vở trên thế giới này.”

– “Chúa Giêsu đã phán: ‘Các con sẽ là chứng nhân của Thầy’” (Cv 1:8).

– “Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13:35).

– Giá trị chứng nhân của Kitô Giáo là giá trị trọng tâm.