Tác phẩm

1297

Đến thăm Rôma, nếu được vào bên trong Vatican, du khách không thể bỏ qua một tác phẩm nghệ thuật mà người ta thường gọi là ‘viên ngọc quý’ của nghệ thuật thời văn nghệ phục hưng ở Âu Châu:  Đó là nguyện đường Sixtina bởi vì đã được xây cất và dâng tặng cho ĐGH Sixtô IV vào những thập niên cuối thế kỷ XV. Được gọi là “viên ngọc quý” của nền nghệ thuật văn nghệ phục hưng, bởi vì bốn bức tường và trần nhà là bộ tranh có nội dung Kinh Thánh, do các hoạ sĩ thời danh thực hiện. Nổi tiếng hơn cả là các bức tranh trên trần nhà do chính danh hoạ Michael Angelo thực hiện.

Trong suốt 7 năm ròng rã ngày đêm, Michel Angelo nằm trên những chiếc giàn gỗ, mắt nhìn lên trần, để vẽ lại những chương đầu trong sách Sáng Thế Ký. Thông thường, sau khi hoàn thành 1 tác phẩm, nhà nghệ sĩ nào cũng ký tên lên tác phẩm để tên tuổi của mình lưu truyền cho hậu thế. Thế nhưng, nhìn kỹ những bức tranh trên trần nhà nguyện Sixtina, không ai có thể tìm thấy bất cứ 1 dấu vết nào của danh hoạ M.Angelo. Thay vào đó, người ta chỉ đọc được 2 chữ Alpha và Omega, nghĩa là Nguyên Thuỷ và Cùng Đích. Qua 2 chữ này, M.Angelo muốn dành tất cả danh dự và vinh quang cho Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng là Nguyên Thuỷ và là Cùng Đích của mọi sự. Tất cả cho Thiên Chúa. Tất cả vì Thiên Chúa!”

Trong cuộc sống theo Chúa, nhiều khi chúng ta cứ mong tìm vinh quang của trần gian như tìm sự khen tặng từ con người; tìm giá trị từ bề ngoài như quần áo, trang sức, vóc dáng…; tìm sự thỏa lòng từ của cải, vật chất, lạc thú thế gian; tìm sự hơn thua từ địa vị, bằng cấp v.v… Khi sống như vậy, chứng tỏ chúng ta đang yêu sự sống mình hơn yêu Chúa, và cứ khư khư giữ sự sống mình trên đất khác nào nắm giữ hạt giống không gieo xuống đất. Chúa dạy chúng ta muốn có sự vinh quang thật thì phải “ghét sự sống mình trong đời này,” có nghĩa là phải quý sự sống đời đời đến mức sẵn sàng hy sinh sự sống mình vì Chúa; đồng thời phải hết lòng theo Chúa và phục vụ Ngài, chắc chắn sẽ thấy sự vinh quang thật Đức Chúa Trời ban cho. Trong sự phục vụ Chúa sẽ không thiếu những khó khăn, bức hại, sỉ nhục… nhưng những điều đó sẽ chẳng đáng chi khi so sánh với sự vinh quang thật Cha ban cho.