Sứ điệp của tôi là gì ?

794

Trong tác phẩm Through Seasons of the Heart (Qua Những Mùa của Con Tim), tác giả John Powell đã viết: “Trong Kitô Giáo có một truyền thống xa xưa cho rằng mỗi khi Thiên Chúa cho một cá nhân vào cuộc sống trần gian, Người giao phó cho họ một sứ điệp đặc biệt để loan truyền, một bài ca đặc biệt để hát lên và một hành vi yêu thương đặc biệt để trao tặng cho tha nhân.”

“Không ai có thể loan báo sứ điệp của tôi, không ai có thể hát được bài ca của tôi hoặc thực hiện hành vi yêu thương của tôi. Đó là trách nhiệm của tôi; sứ mạng ấy đã được ủy thác cho tôi.”

– Chúng ta nghe điều đó có vẻ đáng sợ phải không? Tôi phải trả lẽ về việc tôi đã thi hành sứ mạng của tôi như thế nào.

– Tôi sẽ đi qua con đường này chỉ một lần mà thôi. Những việc tốt nào tôi có thể làm, những lời đẹp nào tôi có thể nói, tôi hãy làm ngay lúc này đi, tôi hãy nói ngay lúc này đi – bởi vì tôi sẽ không bao giờ đi qua con đường này nữa.