Sống thực

1165

Một trong những nhà hiền triết danh tiếng nhất của Ấn Độ ngày xưa là Svetaketu. Đây là con đường qua đó ông đã tiếp cận sự khôn ngoan của mình:

Hồi còn bé, chỉ mới bảy tuổi, cậu được cha gửi đi học Vedas. Nhờ ở khả năng tiếp thu và trí thông minh đặc biệt của mình, cậu sớm tỏ ra trỗi vượt hẳn trên các bạn đồng môn. Vừa bước vào tuổi trưởng thành, chàng thanh niên Svetaketu đã được nhìn nhận là một chuyên gia vĩ đại nhất về Kinh Điển.

Khi Svetaketu trở về nhà, cha anh muốn kiểm tra khả năng của con mình. Ông đặt cho con trai câu hỏi: “Có phải con đã học được đúng cái mà không cần phải học gì khác? Có phải con đã khám phá được cái mà nhờ đó mọi nỗi đau khổ sẽ không còn? Có phải con đã nắm hiểu được điều mà không ai có thể dạy cũng chẳng ai có thể học được?

“Thưa cha, không.” Svetaketu trả lời.

“Vậy thì tất cả những gì con đã học được suốt ngần ấy năm đều vô nghĩa, con à.”

Sự thật hàm chứa trong những lời nói của người cha đã tác động mãnh liệt nơi Svetaketu. Chàng bắt đầu cuộc khám phá trong thinh lặng sự khôn ngoan mà không ai có thể diễn đạt thành lời.

Khi ao cạn khô và cá nằm trên mặt đất nứt nẻ, bạn đừng hà hơi cho cá có chút ẩm hoặc phun miếng nước bọt để thấm ướt cho nó. Bạn hãy trả cá về hồ. Cũng vậy, bạn đừng nuôi người ta bằng những thuyết lý. Hãy trả người ta về thực tại. Vì bí quyết sống phải được tìm trong chính cuộc sống – chứ không phải trong những thuyết lý về cuộc sống.

21“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? ” 23Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! 24“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. 28Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Mt 7,21-29