Quí nhất

1432

Tác giả Ruth Youngdahl Nelson đã kể lại câu truyện sau đây trong quyển sách mang tựa đề Những Bức Thư của Bà Nội Gửi cho Thiên Chúa (A Grandma’s Letters to God):

Trên một ngọn đồi nhìn xuống thị trấn Weinsberg ở Đức, người ta đã xây dựng một thành lũy rất kiên cố. Thế rồi một ngày kia, từ thời phong kiến xa xưa, thành bị địch quân bao vây tứ phía. Viên tướng soái của quân địch chấp nhận cho tất cả các phụ nữ và trẻ con được rời thành. Ông còn đồng ý cho mỗi phụ nữ được mang theo một món sở hữu nào họ cho là giá trị nhất của họ.

Các bạn hãy tưởng tượng sự kinh ngạc và bực mình biết bao khi quân địch nhìn thấy mỗi phụ nữ cõng theo người chồng của họ từ trong thành đi ra!

– Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.

– Khi một người nam và một người nữ kết hôn với nhau, họ chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình đi vào tình yêu. Nếu như mọi sự xuôi thuận, hy vọng khoảng năm mươi năm sau, bấy giờ họ mới thực sự yêu thương nhau.