Quả lắc đồng hồ

1144

N2T

Người thợ đồng hồ đang dùng tay thiết kế quả lắc đồng hồ, đột nhiên không biết sao lại nghe tiếng nói của quả lắc đồng hồ.

Quả lắc cầu cứu ông ta:

– “Sư phụ, xin đừng lay động tôi, ông làm như thế là làm việc thiện đó. Ông thử nghĩ coi ngày đêm tôi lắc bao nhiêu lần: mỗi phút sáu mươi lần, mà sáu mươi phút cộng lại mới được một giờ, mỗi ngày có hai mươi bốn giờ, ba trăm sáu mươi lăm ngày mới lắc hết một năm; sau đó lại một năm, một năm lại một năm….làm sao tôi làm được ? Tôi làm không được.”

Người thợ đồng hồ trả lời càng kỳ diệu hơn:

– “Không nên nghĩ đến thời gian khi nó chưa đến, mày chỉ lo lắc một lần, ta bảo đảm là mày lắc thành thạo mà vui vẻ.”

Quả lắc đồng hồ quyết định làm như thế, cho đến hôm nay nó vẫn lắc vui vẻ và không ngừng lại.

(Bài ca của loài ếch)

Suy tư:

Quả lắc đồng hồ chỉ nhúc nhích lắc khi bắt đầu và lắc mãi cho đến mặt trời tối tăm ánh trăng mất sáng, nghĩa là nó lắc cho đến tận thế.

Quả lắc đồng hồ chậm rãi lắc với hai tiếng tíc tắc ngắn ngủi nhưng đáng sợ vô cùng, vì mỗi tíc tắc qua đi thì trên thế gian có biết bao là sự việc xảy ra: vui buồn, hạnh phúc, đau khổ chết chóc, sung sướng của con người.

Có tíc tắc làm thay đổi cả cuộc đời, có tíc tắc chôn vùi cả thành phố dưới lòng đất, có tíc tắc làm cho con người ta hối hận vì cuộc sống lang bạt của mình, lại có những tíc tắc làm cho con người ta nhìn ra thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ.

Quả lắc đồng hồ lắc tíc tắc mãi thì cũng có ngày ngừng lại, nhưng quả lắc đồng hồ trong hỏa ngục thì lắc muôn đời không ngừng, nó không lắc tíc tắc tíc tắc nhưng là phát ra tiếng kêu sầu muộn: đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp…

Ghê sợ thật cái quả lắc đồng hồ trong hỏa ngục: đời đời kiếp kiếp.

Ai hiểu được thì hiểu !