Những bức thư tình chán ngấy

1040

Trong quyển sách tựa đề My Fair Lady nhân vật Eliza Doolittle đã chán ngấy những bức thư ướt át của Freddy, những cách biểu lộ tình yêu hằng ngày của anh ta dành cho cô. Những bức thư của Freddy ngày nào cũng đến và nội dung toàn lặp đi lặp lại rằng anh ta vẫn dành cho cô một tình yêu thắm thiết. Cảm thấy bực mình, Eliza Doolittle đã hát lên bài Show Me – (Tỏ Cho Tôi Thấy). Trong bài hát ấy, Doottle nói rằng cô đã phát chán vì những lời, những câu yêu thương kiểu như của những minh tinh màn ảnh, v.v. “Nếu như trong lòng anh có một tình yêu cháy bỏng, thì hãy tỏ cho tôi thấy.”

– Tình yêu chưa phải là tình yêu cho đến khi nào trở thành thực tế.

– “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2:26).

– Những gì bạn làm có sức lên tiếng to đến mức khiến người ta không nghe được những gì bạn nói.