Họp bàn hay thực hiện

1200

Một sinh viên tuổi trẻ tài cao vừa mới tốt nghiệp đại học nông nghiệp. Với tâm trạng hăng say, anh ta khoe với một bác nông phu cao tuổi: “Cháu có một quyển sách có thể chỉ cho chú một phương pháp canh tác tốt hơn cách chú đang làm hiện nay mười lần.”

Sau một hồi im lặng, bác nông phu đáp lại: “Chính chú cũng đã biết cách để canh tác tốt hơn mười lần cách chú đang làm hiện nay.”

– Trong hầu hết các vấn đề, Chúa Giêsu thích những quyết định hơn là những cuộc thảo luận.

– Một trong những cách để tránh khỏi làm một việc gì là hãy cứ đọc sách về vấn đề đó mãi.