Người lính gác

1985

Trong thành kia có một kho thuốc súng thật lớn. Trước cửa có một tấm bảng đề chữ: “cấm hút thuốc” và có một anh lính giữ cửa.

Hôm ấy một sĩ quan đi xem xét cả thành. Ông đi vào cái cửa kho thuốc súng ấy. Anh lính giơ tay cản lại không cho vào vì ông ngậm điếu xì gà. Ông cứ bước vào, không kể đến anh. Nhưng anh giơ tay chỉ tấm bảng và nói:

– Thưa, có lệnh cấm hút thuốc.

Viên sĩ quan cứ tiến vào. Anh bước tới và gạt điếu thuốc khỏi tay ông. Ông dừng lại, trợn mắt và hỏi:

– Anh tên gì ? Họ chi ? Ở đâu ?

Bấy giờ anh lính dường như lo lắng lắm nhưng anh nghĩ dù vì phận sự mà anh bị đuổi, thất nghiệp, vợ con có bị chết đói đi nữa anh cũng vui lòng.

Suốt ngày hôm đó anh vẫn lo buồn không biết rồi số phận sẽ ra sao.

Chiều hôm ấy có giấy đòi anh lên trình diện. Run lập cập, cầm tờ giấy anh đọc không ra chữ. Trí anh rối như tơ vò. Rồi đây mình sẽ bị đuổi, vợ con lấy gì sinh sống ? Cứ mải suy nghĩ vẩn vơ mà tới dinh lúc nào không hay. Viên sĩ quan gọi tên anh, bước lại, vỗ vai, cười và bảo:

– Anh thật trung tín, tôi khen anh. Tôi sẽ trao cho anh coi sóc kho bạc. Hãy làm tròn bổn phận như trước.

Anh lính vui lắm vì từ địa vị lính thấp hèn mà nhờ lòng trung thành anh được bước lên địa vị sang hơn nhiều, làm quản lý tài chánh (Mt 25,21)