Người hàng xóm

1029

Một hôm, một giáo lý viên nói với các học viên của mình về Chúa Giêsu:

“Hôm nay, anh sẽ nói với các em về một người mà tất cả các em nhất định sẽ gặp. Đó là người yêu thương và chăm sóc cho các em còn hơn cả gia đình và bè bạn của các em nữa. Đó là người nhân hậu từ ái nhất mà các em biết. Đó là người luôn luôn tha thứ cho các em, bất kể các em đã sai lỗi bao nhiêu lần. Dù các em có sai trái đến đâu, người ấy vẫn rộng lượng chấp nhận các em, yêu thương và cảm thông với các em.”

Trong lúc đang nói, giảng viên nhận thấy có một em học trò càng lúc càng tỏ ra phấn chấn. Thế rồi, đứa trẻ nén thêm được nữa. Nó kêu lên: “Em đã biết người mà anh đang nói. Ông ấy sống cùng dãy phố với chúng ta.”

– Trên thực tế, Kitô hữu là một người phải tỏ cho tha nhân biết Chúa Giêsu như thế nào.

– Đối với Chúa Giêsu, điều quan trọng là người ta có nhận ra chúng ta thuộc về Người hay không: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13:35).

– “Các con sẽ là chứng nhân của Thầy… cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1:8).