Ngố như gà gỗ

1369

Có một người họ Kỷ chuyên luyện gà cho vua Tề.

Những con gà này không phải là gà bình thường mà là những con gà chọi để thi đấu.

Mới nuôi được có mười ngày , Tề vương đã sốt sắng hỏi:

Ngươi luyện được chưa?

– Thưa, vẫn chưa được. Hiện chúng vẫn còn rất kiêu ngạo.

Mười ngày trôi qua, vua Tề lại sai người đến giục. Kỷ tiên sinh bảo:

– Vẫn chưa được! Khi nhìn thấy bóng người, nghe thấy tiếng người, chúng vẫn rất sợ hãi.

Lại là mười ngày nữa, vua Tề đã sốt ruột lắm nhưng Kỷ tiên sinh vẫn một mực:

– Chưa được. Cần luyện cho chúng mắt sáng quắc, có khí thế nuốt tươi địch thủ mới được.

Mười ngày sau, Tề Vương thất vọng đến xem con gà chọi của mình. Không ngờ, Kỷ tiên sinh tâu:

– Cũng tạm được rồi! Tuy có lúc vẫn còn kêu, nhưng đã không sợ hãi nữa, nhìn nó cứ tưởng gà làm bằng gỗ vậy. Các mặt căn bản cũng đã chuẩn bị chu đáo. Những con gà khác đều không dám đến khiêu khích nó, mà bỏ chạy xa cả…

Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Macco 10.45

Khiêm nhường là đức tính căn bản của người Kitô hữu. Chúng ta chỉ có thể đạt được nhờ siêng năng tập luyện, xét mình mỗi ngày và ý thức trong mọi việc làm lời nói và thái độ sống. Không thể thiếu ơn Chúa, con người luôn cần đến sự trợ giúp của ơn Chúa để có thể đạt được sự khiêm nhường đích thực theo gương khiêm nhường Chúa Giêsu: Không có Thầy các con không thể làm được gì.

Khiêm nhường gìn giữ tâm hồn ta trong sự tĩnh lặng và làm cho chúng ta nhẫn nại trước những thử thách. Khiêm nhường luôn đối nghịch với kiêu ngạo. kẻ kiêu ngạo luôn: ngạo mạn, bảo thủ, ích kỷ, khoe khoang, tự phụ.