Lịch sự

1111

Thầy giáo đang dạy cách cư xử lịch sự và hỏi một sinh viên:
– “Nếu em đang hẹn với một nguời phụ nữ trong một tiệm ăn mà cần đi vệ sinh, em sẽ nói với nguời phụ nữ như thế nào?”
– “Đợi tí, anh phải đi te` ! ”
– “Thật là quá bất lịch sự !
– Còn em sẽ nói sao?” Thầy giáo hỏi sinh viên thứ hai.
– “Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh”.
– “Đỡ hơn một chút, em vẫn còn sử dụng chữ nhà vệ sinh bên bàn ăn.
– Còn em, em sẽ nói sao đây?” Thầy giáo hỏi sinh viên thứ ba.
– “Em sẽ nói: Xin thứ lỗi cho tôi mấy phút, tôi cần phải bắt tay với một nguời bạn rất thân mà tôi hy vọng chị sẽ gặp anh ấy sau bữa tối.”