Lề luật

868

William Barclay kể câu truyện về một giáo trưởng Do Thái giáo bị giam trong một nhà tù nọ trên thế giới. Đó là một nhà tù rất khắc nghiệt, vị giáo trưởng hầu như chỉ được cung cấp một lượng thức ăn và nước uống tối thiểu để khỏi chết mà thôi.

Vị giáo trưởng Do Thái ấy là một người chính thống, giữ luật sát từng chữ trong tất cả mọi chi tiết. Mỗi ngày, sau khi nhận khẩu phần ít ỏi của mình, ông vẫn làm đủ các nghi thức về việc rửa tay trước khi ăn, và dùng hầu hết số nước uống mà ông được cung cấp để làm việc ấy.

Thật may phước cho vị giáo trưởng, ông đã kịp thời được giải thoát khỏi nhà tù, bởi vì chỉ một chút nữa là ông đã chết khát – chỉ tại óc vụ luật của chính ông!

– Chúa Giêsu đã chết để đưa chúng ta vượt qua một chiếc cầu, đầu này là óc vụ luật sang đầu bên kia là luật yêu thương.

– Thật không may, vẫn còn một số người Công Giáo vẫn thích đề cao văn tự hơn là tinh thần của luật.