Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023
Google search engine
HomeGIÁO XỨLần hạt Mân côi

Lần hạt Mân côi

Lịch sử chuổi môi khôi:

Thế kỷ XII ở nước Pháp nổi lên một bè lạc đạo gọi là bè rối albgeois. bọn rối đạo này gieo rắc tà thuyết của họ khắp miền nam nước Pháp không những bằng tuyên truyền mà còn bằng bạo lực nữa.

Nhận thấy hiểm họa tà giáo ngày thêm lan rộng, Đức Giáo Hoàng Innocentio III hạ chỉ sai nhiều Linh mục cả triều lẫn dòng mở tuần đại phúc hơn nhiều, đồng thời tổ chức những cuộc tranh luận công khai để kịp thời chặn đứng ảnh hưởng sai lạc với hy vọng giác ngộ được bọn người rối đạo.

Lòng nhiệt thành và tài hùng biện của các vị thừa sai hăng hái hoạt động trong nhiều năm mà vẫn không theo kịp sự phá hoại kinh khủng của bọn người tay chân hỏa ngục.

Bấy giờ Thánh Đôminicô, một tay trong các vị thừa sai của chiến dịch bài trừ tà giáo, sau khi nhận thấy sự vộ hiệu của việc giảng giải tranh luận thì quyết định dùng biện pháp hãm mình cầu nguyện. để dễ thực hiện ý định ấy, Thánh nhân vào sống trong rừng vắng một mình gần thành Toulouse, đêm ngày ăn chay đánh tội nghiêm ngặt để cầu nguyện cho bọn người sai lạc hung tàn kia.

Một hôm, đang sốt sắng nguyện gẫm, Thánh nhân được thấy Mẹ Maria hiện ra vui tươi phán bảo: “Hỡi Đôminicô, con hãy can đảm lên, con biết Con Một của Chúa Cha cũng là con Mẹ đã hy sinh xương máu và tánh mạng để cứu rỗi nhân loại. Người không muốn để kẻ được người cứu chuộc phải hư mất đâu. Hễ bệnh quỷ ắt có thuốc tiên. Con hãy thành lập phép thành lập Môi Khôi. Con hãy phổ biến cho người đời cách cầu nguyện mà mẹ đã dạy cho con và rao giảng cho họ biết phép cầu nguyện ấy đẹp lòng Con Mẹ và Mẹ lắm. Đó sẽ là phương pháp duy nhất đánh đỡ bè rối, tiêu diệt nét hư và cổ võ nhân đức. Đó sẽ là khí cụ vĩ đại phi thờng mà Giáo Hội sẽ dùng để van nài lòng từ bi Thiên Chúa”.

Kế đó Mẹ Maria giải thích cho Thánh nhân hiểu rõ ý nghĩa về đoàn tùy tùng của Mẹ. Mẹ hiện ra có ba bà hoàng hậu theo hầu cận, mỗi vị Hoàng hậu lại có 50 trinh nữ hộ vệ. Bà Hoàng hậu thứ nhất với 50 trinh nữ của bà mặc toàn sắc phục trắng, bà thứ hai cùng đoàn tùy tùng đều mặc áo màu đỏ, còn bà thứ ba với đám trinh nữ hộ vệ thì vận đồng phục màu kim cương sáng chói. Mẹ chỉ các người ấy và nói với Thánh nhân;

“Ba vị hoàng hậu đó tượng trưng cho 3 chuỗi, 50 trinh nữ hộ vệ mỗi vị Hoàng hậu là hình ảnh 50 Kinh Kính Mừng mỗi chuỗi. Sắc phục trắng nhắc lên mầu nhiệm vui; áo màu đỏ nói về những mầu nhiệm thương; còn áo màu kim cương là chỉ những mầu nhiệm mừng. Các mầu nhiệm nhập thể, ra đời sinh sống và tử nạn cũng như những mầu nhiệm phục sinh và thăng thiên của con chí Thánh Mẹ được gồm tóm và như khéo léo khẩn cầu trong kinh Kính Mừng và kinh Lạy Cha. Đó là phép lần hột Môi Khôi, tràng hoa kinh nguyện ấy làm cho Mẹ thích thú hơn cả. Con hãy phổ truyền phép lần hột này khắp nơi. Người tín hữu sẽ nhờ đó mà đạt tới hạnh phúc muôn đời”. (P. Lacordaire).

Thánh Đôminicô khiêm cung lãnh mệnh. Người lập tức bỏ rừng ra đi giảng truyền phép lần hột Môi Khôi như Mẹ Maria đã mặc khải.

Và kinh Mọi Khôi đã chiến thắng oanh liệt bọn người Albôgeois, tay sai hỏa ngục, đầu thế kỷ XIII.

 Thể cách lần chuỗi Môi Khôi:

Phần cốt yếu của kinh Môi hôi, do Thánh Đôminicô quy định theo mặc khải của Mẹ Maria, gồm có 15 kinh lạy Cha, 150 kinh Kính Mừng và 15 sự mầu nhiệm: 5 sự vui, 5 sự thương, 5 sự mừng (quen chia làm ba chuỗi năm mươi).

Trong khi lần hột Môi Khôi, cần phải đọc ra miệng các kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng, đồng thời phải suy trong trí những sự mầu nhiệm vui, thương. mừng, tuần tự theo mỗi chục.

Đó là hai điều kiện chủ yếu để thành phép lần hột Môi Khôi và nhờ ân xá Môi Khôi. ai chỉ đọc các kinh Lạy Cha, Kính Mừng mà không suy ngắm 15 sự mầu nhiệm, mặc dầu lần tràng chuỗi có phép Mân Côi, thì cũng không thành phép lần hột Môi Khôi và không nhờ được ân xá.

 Lời Mẹ nhắn nhủ:

Khi mặc khải kinh Môi Khôi, Mẹ Maria đã nhấn mạnh: “Đó là phương pháp duy nhất đánh đổ các tà thuyết, tiêu diệt các nết hư và cổ võ các nhân đức. đó là lợi khí phi thường Giáo Hội sẽ dùng để kêu xin lòng từ bi của Thiên Chúa. Và người tín hữu sẽ nhờ đó mà đạt đến hạnh phúc muôn đời”.

Hiện ra ở Lộ Đức nhất là ở Fatima, Mẹ Maria ân cần nhắn nhủ người Công giáo phải siêng năng và sốt sắng lần hột Môi Khôi ít nhất được chuỗi 50 mỗi ngày để giúp cứu rỗi mình và cứu rỗi các linh hồn.

Lời Mẹ hiền nhắn nhủ tha thiết, ai là con thảo mà lãnh đạm thờ ơ được chăng?

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Phản hồi gần đây